سیستم اندازه گیری غبار مدل PCME View 370

این سیستم عمدتا برای اندازه‌گیری غلظت غبار بر حسب mg/m3 و کنترل وضعیت bag filter ها در صنایع بکار می‌رود. اندازه‌گیری بر مبنای تکنولوژی جدید Dynamic Electro صورت می‌پذیرد. در این روش ذرات غبار در حال عبور از دودکش روی پراب اندازه گیری بار القا می‌کنند که این بار القایی متناسب با غلظت غبار عبوری می باشد.

از جمله ویژگی های این دستگاه می توان موارد زیر را نام برد:

  • قابلیت نصب آسان و یک طرفه پراب اندازه گیری
  • کاهش نیاز به سرویس و نگهداری در مقایسه با سایر روش های اندازه گیری غبار
  • امکان اندازه گیری دقیق و مطمئن غلظت غبار در محدوده 0.01 mg/m3 تا بیش از 10000 mg/m3 بسته به نوع کاربرد
  • دارای قابلیت چک کردن اتوماتیک Zero, Span , Contamination
  • قابل ارائه در طول های متفاوت و متناسب با قطر دودکش
  • دارای انواع خروجی اطلاعات از قبیل 4-20mA , RS485

با توجه به بهره گیری از تکنولوژی  Dynamic Electro این سیستم از مزیت های زیر برخوردار است:

  • قابلیت کارکرد بدون تاثیرپذیری از تغییرات سرعت معمول گاز خروجی
  • قابلیت کارکرد بدون تاثیر پذیری از contamination و شکل گیری رسوب روی پراب اندازه گیری
  • دارای کالیبراسیون اتوماتیک و مطمئن به منظور دریافت داده های قابل اعتماد (خصوصا در شرایطی که غبار  خروجی از دودکش کاملا خشک نبوده و به همراه بخار آب می باشد.)
  • دارای فرکانس کاری بهینه به منظور کارکرد دستگاه در رنج وسیعی از تغییرات سرعت

VIEW 370