گواهی نامه تایید صلاحیت آزمایشگاه 17025 شرکت فزار تجهیز جم

یکی از گواهینامه های شرکت فزار تجهیز جم ،گواهی نامه تایید صلاحیت آزمایشگاه  ISO/IEC 17025 می باشد،آزمایشگاه شرکت فزار تجهیز جم به عنوان یکی از کارآمدترین مراجع برای ارائه خدمات آزمایشگاهی در زمینه انجام اندازه گیری و کالیبراسیون های مرتبط با تجهیزات گاز سنجی ، قابلیت اطمینان به نتایج و ردیابی داده‌های اندازه گیری را با به کارگیری رویه‌های حرفه‌ای مناسب و روش‌های بین المللی به مشتریان خود ارائه می‌دهد .

آزمایشگاه شرکت فزار تجهیز جم سیستم مدیریت کیفیت خود را بر اساس الزامات استاندارد بین المللی ISO/IEC 17025  قرار داده است و مدیر ارشد آزمایشگاه خود را ملزم و متعهد می‌داند منابع و امکانات لازم جهت تحقق اهداف و برآورده‌سازی الزامات این استاندارد و بهبود مداوم اثربخشی سیستم مدیریت آزمایشگاه را فراهم آورد. اطمینان داریم که کلیه همکاران در جهت رعایت، اجرا و برقرار نگه داشتن این خط ‌مشی‌، همواره همکاری لازم را مبذول خواهند داشت.

گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه 17025

گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه 17025