تماس با ما

تهران، خیابان نلسون ماندلا ( آفریقا ) خیابان تابان غربی، پلاک ۶۷ واحد۱۱و۱۲
کد پستی ۱۹۶۸۹۴۸۴۴۶۷ صندوق پستی ۱۵۱۷۵-۶۳۷
تلفن : ۰۲۱۸۸۸۸۷۱۶۶ فکس : ۰۲۱۸۸۷۷۲۴۹۵

www.fazartajhiz.com
info@fazartajhiz.com