فلومترهای پرتابل

شرکت فزار تجهیز جم نمایندگی انحصاری کمپانی Flexim آلمان در زمینه فلومترهای آلتراسونیک Clamp-on ثابت و پرتابل برای محیط‌های استاندارد و انفجاری می باشد. این دستگاه‌ها شامل ترنسمیتر جهت اعمال اطلاعات و شرایط محیطی برای نشان دادن میزان فلوی حجمی و فلوی جرمی به صورت محاسباتی، ست ترنسدیوسر جهت ارسال و دریافت سیگنال جهت محاسبه‌ی فلوی سیال، ادوات نصب و سایر تجهیزات جانبی می‌باشد.

 

فلومترهای پرتابل

  • مدل F601 جهت اندازه‌گیری فلوی مایعات برای محیط‌های استاندارد و ضد انفجاری
  • مدل F608 جهت اندازه‌گیری فلوی مایعات برای محیط‌های  انفجاری
  • مدل G601 جهت اندازه‌گیری فلوی مایعات  و گازها برای محیط‌های استاندارد و ضد انفجاری
  •  مدل G608 جهت اندازه‌گیری فلوی مایعات  و گازها برای محیط‌های استاندارد و ضد انفجاری
  • و ....
G608-2   F601

این فلومترهای نیز شامل مدل‌های اقتصادی‌تر جهت اندازه‌گیری فلوی آب‌ها به صورت ثابت و پرتابل شامل انواع زیر می‌باشد:

  • مدل F401

F401