نمایش برچسب تجهیزات-اندازه-گیری

  • از این سیستم ها جهت آنالیز و مانیتورینگ آنلاین گازهای ناشی از احتراق از قبیل O2، CO، CO2، SO2، NOx و ... در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. دلایل عمده استفاده از سیستم ها عبارتند از: برآورده نمودن الزامات قانونی وضع شده توسط سازمان هایی نظیر سازمان محیط زیست جمع آوری اطلاعات جهت برنامه های زیست محیطی مرکز صنعتی از قبیل کنترل و کاهش آلایندگی های زیست محیطی، دریافت ISO و... مانیتورینگ و کنترل پروسه صنعتی به منظور ارتقا و بهره وری اقتصادی شامل بالا بردن راندمان احتراق، کاهش مصرف سوخت،