نمایش برچسب شرکت-فزار-تجهیز-جم-مشاوره-آموزش

  • مشاوره و آموزش

    مشاوره و آموزش

    02 مرداد 1399

    این شرکت به پشتوانه سالیان متمادی فعالیت در زمینه تجهیزات ابزار دقیق و ایمنی و همچنین با بهره گیری از توان نیروی متخصص و کارآزموده خود ، مشاوره و آموزش تخصصی در خصوص موارد ذیل را به انجام می رساند : انتخاب تجهیزات متناسب با نیاز مشتری تبادل اطلاعات فنی در خصوص تجهیزات برگزاری کلاس‌ها و دوره های آموزشی بازدیدهای حضوری از سایت و بررسی نیازهای مشتری برگزاری دوره ها توسط مربیان معتبر و با تجربه آموزش های متفاوت و مرتبط برای تیم های بهره برداری و همچنین پرسنل تعمیرات و نگهداری آموزش های